Privacy policy

Natuurlijk respecteert IMMX de privacy van alle gebruikers van onze website en dragen we er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons geeft vertrouwelijk wordt behandeld. 

We gebruiken je gegevens om bestellingen en projecten snel en makkelijk te laten verlopen. Daarnaast gebruiken we je gegevens alleen met jouw toestemming. 

IMMX verkoopt jouw gegevens nooit aan derden. Als we je gegevens doorgeven aan derden, dan is dit nodig voor de uitvoering van de dienst die je bij ons afneemt. 

Gegevensverwerking

We gebruiken je persoonsgegevens voor de volgende diensten: 

  • Als je een contactformulier invult, hebben we je naam en e-mailadres nodig om je vraag te beantwoorden. Om je vragen over en voor IMMX zo goed mogelijk te beantwoorden, slaan we met jouw toestemming je persoonlijke gegevens op. 

Derde Partijen

IMMX verkoopt jouw persoonlijke gegevens niet aan derden. Net als onze eigen medewerkers, zijn ook de medewerkers van de door ons ingeschakelde derden verplicht om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te respecteren. Ze hebben hiervoor een verwerkersovereenkomst met ons afgesloten. Mochten ze jouw gegevens voor een ander doel willen gebruiken, moeten ze ons eerst informeren zodat we je vooraf toestemming kunnen vragen. Lees hier meer over ons cookiebeleid.

Leadinfo

We maken gebruik van de leadgeneratie service van Leadinfo B.V., Rotterdam, Nederland. 

De tool herkent bedrijfsbezoeken op onze website op basis van IP-adressen en toont ons openbaar beschikte informatie, zoals bedrijfsnamen of adressen. Bovendien plaatst Leadinfo twee first-party cookies, om het gebruikersgedrag op onze website te evalueren en verwerkt de tool domeinen uit formulierinvoeren (bijvoorbeeld “leadinfo.com”) om IP-adressen met bedrijven te correleren en diensten te verbeteren. Meer informatie hierover vind je op www.leadinfo.com.

Op deze pagina heb je een opt-out mogelijkheid:
https://www.leadinfo.com/en/opt-out

Bij een opt-out worden je gegevens niet langer door Leadinfo geregistreerd.

Jouw rechten als betrokkene

Dankzij de Algemene Verordening Gegevensbescherming zijn er voor inwoners van Europa rechten vastgelegd waar je gebruik van kunt maken.

Recht op informatie over de verwerking

Organisaties zijn verplicht om publiek te informeren over de verwerking van persoonsgegevens. Je hebt het recht om te weten wat er met je gegevens gebeurt en waarom. En dat geldt bij iedere nieuwe verwerking.
IMMX informeert je altijd als we je gegevens verzamelen en wat er met je gegevens gebeurt. Dat kan trouwens ook in de vorm van informatie op onze website. Alleen als al vaststaat dat je bent geïnformeerd, bijvoorbeeld met een e-mail aan een door jezelf opgegeven e-mailadres, hoeven we je niet opnieuw op de hoogte te brengen. 

Recht van inzage en rectificatie

Als je wilt, geven we je inzicht in of en welke persoonsgegevens we automatisch verwerken. Je bent niet verplicht om een inzageverzoek toe te lichten. Daarnaast mag je als ouder of wettelijke vertegenwoordiger een inzageverzoek doen voor kinderen tot 16 jaar.
Overigens gelden ook offline gegevens onder het inzagerecht, met uitzondering van data uit stukken die al zijn opgeborgen in een archiefbewaarplaats. 

Je hebt ook het recht om ons te vragen om gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen als deze feitelijk onjuist zijn, onvolledig zijn, niet ter zake doen of als ze worden gebruikt of zijn verzameld op een manier die in strijd is met de wet. 

Dit moeten we ook doorgeven aan externe partijen die namens IMMX met jouw gegevens werken. We zullen jou als betrokkene hier natuurlijk over informeren. 

Recht om vergeten te worden

Je hebt het recht om objectief onjuiste gegevens te laten verwijderen, net als onvolledige gegevens of gegevens die niet meer ter zake doen.
Je mag ook persoonsgegevens laten wissen als:

  • de gegevens niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld of verwerkt. 
  • Je jouw toestemming voor verwerking intrekt of als je bezwaar aantekent. 
  • We jouw gegevens onrechtmatig hebben verwerkt. 
  • Het gaat om gegevens die jonger zijn dan 16 jaar. 
  • Het om ww-gegevens gaat. Deze moeten gewist worden op basis van een regel uit het Unierecht of nationaal recht. 

Natuurlijk geven wij dit ook door aan derde partijen die namens ons met de gegevens werken en natuurlijk ook aan jou als betrokkene. 

Recht op verzet

Je kunt ons altijd vragen om je persoonsgegevens niet langer te gebruiken. Dit noemen we recht op verzet. 

Je mag dit van ons vragen als wij je gegevens zouden gebruiken voor marketingdoeleinden, maar ook als je daar bijzondere persoonlijke redenen voor hebt, bijvoorbeeld als je niet wilt dat een bekende die bij ons werkt jouw ‘gevoelige’ gegevens kan inzien. We moeten dan binnen vier weken beslissen of we stoppen met het gebruik van de gegevens. 

Recht op overdraagbaarheid van gegevens

Het recht op overdraagbaarheid, dataportabiliteit, houdt in dat persoonsgegevens makkelijk moeten doorgegeven worden, bijvoorbeeld als je wilt overstappen.. Een consument mag een organisatie vragen om zijn digitale persoonsgegevens rechtstreeks over te dragen. Het gaat hier uitsluitend om digitale persoonsgegevens die met of zonder jouw toestemming zijn verzameld en worden verwerkt.
Wij zijn verplicht om die gegevens te verstrekken in een vorm die gemakkelijk kan worden hergebruikt door een andere organisatie. Daarvoor kunnen we een zogenaamde API-koppeling (application programming interface) gebruiken. De koppeling maakt een verbinding mogelijk tussen het systeem of applicatie van IMMX en dat van een derde partij, bijvoorbeeld PostNL.

Recht van betrokkenen bij profilering

Profilering is een ander woord voor het geautomatiseerd verwerken van persoonsgegevens. Je hebt als consument het recht om niet mee te werken aan profilering voor marketingdoeleinden. Zo kan op basis van verzamelde informatie een profiel van jou worden gemaakt waarmee je koopgedrag kan worden voorspeld. Zo kunnen bijvoorbeeld op basis van je profiel specifieke aanbiedingen worden gemaild. Als je dit niet op prijs stelt, kun je bezwaar maken. Wij zijn verplicht om de verwerking van je data voor directe marketing direct te staken.

Terugtrekken van toestemming

Wat je vooral merkt van de Algemene Verordening Gegevensbescherming is dat we je veel meer dan voorheen informeren over onze gegevensverwerking. 

We zijn ook verplicht om je vooraf toestemming te vragen. Zo staan pagina’s waar al een vinkje staat uit den boze. Je moet zelf een vinkje zetten, of wel IMMX actief toestemming verlenen voor een specifieke handeling of verwerking van je persoonsgegevens. Je bent natuurlijk altijd vrij om je toestemming ook weer terug te trekken.  

Contactgegevens

Wil je gebruik maken van (een van) je rechten? Stuur jouw verzoek dan naar [email protected].

Je kunt dat ook per post doen: 

ECI 3
6041 MA Roermond 

Bellen mag ook. We zijn bereikbaar via 088 007 28 88.
Dit privacybeleid kunnen we ten allen tijde wijzigingen. Deze wijzigingen publiceren we hier en als het nodig is, brengen we je hier ook via de mail van op de hoogte. 

Heb je nog vragen over de Privacy Policy van IMMX? Neem dan contact met ons op.